Herbestemming de Monopole

In opdracht van FABhouse heeft KARAKTER het ontwerp gemaakt voor de herbestemming van de voormalige bioscoop de Monopole in het centrum van Schiedam. Naar verwachting wordt medio maart 2018 een besluit genomen m.b.t. de verkoop van het pand.

Restauratie pand Leiden

Aan de Oude Rijn in Leiden, staat dit prachtige rijksmonument. KARAKTER heeft een schadeopname gemaakt en een restauratieplan opgesteld. Daarnaast is het pand aangepast aan moderne woonwensen en geschikt gemaakt voor hedendaagse bewoning, o.a. door een nieuwe trap. Opgeleverd februari 2018.

Inventarisatie religieuse gebouwen

In opdracht van de gemeente Rotterdam heeft KARAKTER een inventarisatie gemaakt van alle religieuse gebouwen in Rotterdam. Hiertoe hebben wij een database opgesteld, die geraadpleegd kan worden als er sprake is van transformatie. In de volgende fase zullen wij een aantal beeldbepalende kerkgebouwen nader onderzoeken.  

Transformatie basisschool de Witte Tulp

Ontwerpend onderzoek naar de transformatie mogelijkheden voor het na-oorlogse gebouw van basisschool de Witte Tulp, in opdracht van stichting Mevrouw Meijer. Wij hebben hierbij de oorspronkelijke karakteristieken en sterke punten ingezet in een duurzaam en eigentijds ontwerp.

Stichting Thuiszorg Breda

Gevelrestauratie en restauratie van interieurelementen in een oude villa. In het interieur hebben we geprobeerd recht te doen aan de historische elementen en het zicht op het omringende terrein gehandhaafd. Project i.s.m. Hans Olthaar.  

Tivoli Utrecht

Herbestemming van Tivoli Utrecht (prijsvraag ism TAK Architecten). Wij hebben gezocht naar functies, die zoveel mogelijk aansluiten bij de oorspronkelijke functies en die dit geweldige complex zichtbaar en toegankelijk maken voor de hele stad. Als nieuwe functie denken wij aan een centrum voor gezondheid en ontspanning, met als hoofdfuncties wonen, wellness en horeca. In ons…

Bernardus school Hillegom

Transformatie Bernardusschool, Hillegom. De school, een gemeentelijk monument, kwam leeg door de bouw van een nieuwe school elders. In deze studie (2011) hebben wij onderzocht wat je met de ruimte zou kunnen doen; een project voor starterswoningen of begeleid wonen (voor gehandicapten met gemeenschappelijke ruimtes).

Schuur Voorschoten

Schadeopname en restauratieplan van een oude schuur. Deze schuur hebben we omgetoverd tot een sfeervol gastenverblijf.  

School Heemstede

Herbestemming en inrichting van een schoolgebouw in Heemstede. Studie naar inpassing appartementen.

AZC Gilze Rijen

Herbestemming legerbasis Gilze Rijen (rijksmonument) naar AZC (studie i.s.m. Verlaan & Bouwstra en Debie & Verkuijl). De heldere hoofdstructuur van de betonnen kern met een traditionele omhulling samen met het oorspronkelijke landelijke karakter vormen voor ons de basis, die wij willen behouden en versterken. Nieuwe functies worden ingebracht, zonder de monumentale waarden te verstoren en worden…