Stichting Thuiszorg Breda

Gevelrestauratie en restauratie van interieurelementen in een oude villa. In het interieur hebben we geprobeerd recht te doen aan de historische elementen en het zicht op het omringende terrein gehandhaafd. Project i.s.m. Hans Olthaar.  

Tivoli Utrecht

Herbestemming van Tivoli Utrecht (prijsvraag ism TAK Architecten). Wij hebben gezocht naar functies, die zoveel mogelijk aansluiten bij de oorspronkelijke functies en die dit geweldige complex zichtbaar en toegankelijk maken voor de hele stad. Als nieuwe functie denken wij aan een centrum voor gezondheid en ontspanning, met als hoofdfuncties wonen, wellness en horeca. In ons…

Bernardus school Hillegom

Transformatie Bernardusschool, Hillegom. De school, een gemeentelijk monument, kwam leeg door de bouw van een nieuwe school elders. In deze studie (2011) hebben wij onderzocht wat je met de ruimte zou kunnen doen; een project voor starterswoningen of begeleid wonen (voor gehandicapten met gemeenschappelijke ruimtes).

Schuur Voorschoten

Schadeopname en restauratieplan van een oude schuur. Deze schuur hebben we omgetoverd tot een sfeervol gastenverblijf.  

School Heemstede

Herbestemming en inrichting van een schoolgebouw in Heemstede. Studie naar inpassing appartementen.

AZC Gilze Rijen

Herbestemming legerbasis Gilze Rijen (rijksmonument) naar AZC (studie i.s.m. Verlaan & Bouwstra en Debie & Verkuijl). De heldere hoofdstructuur van de betonnen kern met een traditionele omhulling samen met het oorspronkelijke landelijke karakter vormen voor ons de basis, die wij willen behouden en versterken. Nieuwe functies worden ingebracht, zonder de monumentale waarden te verstoren en worden…

Fort Everdingen

Schadeopname en constructie analyse, restauratievisie en restauratieplan (bestek en begroting) van Fort Everdingen (rijksmonument). Om het verhaal van de plek zichtbaar te maken/ houden gaan wij uit van behoud (van materiaal en karakter) en het voorkomen van verdere achteruitgang. Hiervoor zal een duurzaam onderhoudsplan opgesteld moeten worden, latere (niet-waardevolle) toevoegingen verwijderen en  aantastingen herstellen.  Bij onvermijdelijk vervangen gaan wij uit…

UvA BG2

Constructieanalyse en schadeopname van het voormalige CREA-gebouw van de Universiteit van Amsterdam. Het gebouw is in 1874 gebouwd als ziekenhuis (binnengasthuis) in Hollandse neo-renaissancestijl naar ontwerp van AN Godefroy.

Huis Bartolotti

Interieuropname van Huis Bartolotti (studie) in de vorm van een ruimteboek, met een gedetailleerde analyse van de ruimte als geheel, een uitwerking per vlak en een detail uitwerking. Het koopmanshuis in Hollandse Renaissance stijl werd hoogstwaarschijnlijk gebouwd naar een ontwerp van de Amsterdamse stadssteenhouwer Hendrick de Keyser. Grote delen van het 18e-eeuwse interieur, in Lodewijk XIV-…

Huis Soestbergen

Wij hebben bouwhistorisch onderzoek gedaan voor huis Soestbergen (studie).